ἀφικνούμενον

ἀφικνούμενον
ἀφικνέομαι
arrive at
pres part mp masc acc sg (attic epic doric)
ἀφικνέομαι
arrive at
pres part mp neut nom/voc/acc sg (attic epic doric)
ἀφικνέομαι
arrive at
pres part mp masc acc sg (attic epic doric)
ἀφικνέομαι
arrive at
pres part mp neut nom/voc/acc sg (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”